POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Zasady przetwarzania danych

 

Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel (zwana dalej Kancelarią) przywiązuje dużą wagę do poszanowania i ochrony prywatności osób, których dane przetwarza w związku z prowadzoną działalnością. Niniejsza polityka prywatności ułatwia zrozumienie zasad przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Kancelarię. Poniżej spełniony został także obowiązek informacyjny związany z faktem przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 12/6 (41-200). Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony www.belegal.pl będą przetwarzane w celu:

 1. odpowiedzi na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego lub odpowiedzi na zapytanie wysłane bezpośrednio na wskazany adres e-mail

 

oraz o ile ma zastosowanie także w następujących celach:

 1. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 2. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 1. udzielona przez Ciebie zgoda
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel do przetwarzania danych przez określny czas,
 2. okres niezbędny do obrony interesów Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel,
 3. okres na jaki została udzielona zgoda.

w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub wskazanego adresu e-mail wyłącznie w celu uzyskania informacji bez zawarcia umowy na świadczenie usług, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte po udzieleniu odpowiedzi

Kancelaria podczas przetwarzania danych osobowych stosuje obowiązujące zasady:

 1. legalności, rzetelności i przejrzystości
 2. ograniczenia celu,
 3. minimalizacji danych,
 4. prawidłowości,
 5. ograniczenia przechowywania,
 6. integralności i poufności.

Ponadto warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania w Kancelarii danych osobowych:

 1. jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Wyrażenie zgody

W celu skorzystania z formularza kontaktowego (www.belegal.pl/Kontakt) musisz podać dane w postaci imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Przesłanie formularza stanowi jednocześnie oświadczenie, że zapoznałeś się z treścią niniejszej polityki prywatności oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel. Kancelaria nie zbiera danych osób, które odwiedzają niniejszą stronę internetową w celu zapoznania się z jej treścią.

 

Pliki cookies

Podczas przeglądania strony www.belegal.pl, zależnie od konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie, które mogą dotyczyć danych zbieranych podczas korzystania z formularza kontaktowego.

Dane zbierane przez system automatycznie do celów statystycznych mają charakter anonimowy. W tym celu wykorzystywana jest usługa tworzenia statystyki stron internetowych świadczona przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na urządzeniu użytkownika. Informacja wytworzona przez plik cookie, będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika z danej strony internetowej, tworzenia raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie kojarzy adresu IP użytkownika z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, proszę zapoznać się z informacjami:

https://www.google.pl/intl/pl/analytics

Ta strona internetowa korzysta także z możliwości jaką daje Google Maps. Na podstronie „kontakt” użytkownik może zobaczyć lokalizację Kancelarii a także skorzystać z funkcjonalności Google Maps pomagających dotrzeć pod wybrany adres. Po wejściu na w/w wskazaną podstronę Google otrzymuje informację o wywołaniu przez użytkownika danej podstrony naszej strony internetowej. Dodatkowo, zostaje przekazany conajmniej adres IP komputera użytkownika (lub IP routera w zależności od konfiguracji sieci). Powyższe jest niezależne od tego czy dany użytkownik posiada konto użytkownika w Google. W przypadku posiadania tego konta i bycia zalogowanym do niego podczas wejścia na w/w podstronę dane użytkownika są przyporządkowywane do konta użytkownika. Jeżeli Pan/Pani nie życzy sobie przyporządkowania danych do posiadanego profilu podczas korzystania z GoogleMaps, prosimy uprzejmie aby przed wejściem na podstronę „kontakt” wylogować się ze swojego profilu Google. Proszę pamiętać, że Google gromadzi dane zebrane w ten sposób jako profile użytkowników i wykorzystuje je m.in. do celów reklamowych, badania marketingowego oraz dostosowania swojej strony internetowej do zapotrzebowań użytkowników. Powyższe skutkuje faktem dostosowywania reklam do potrzeb użytkowników (także niezalogowanych lub nie posiadających swojego konta w usługach Google) a w wybranych sytuacjach także informowaniem innych użytkowników portali społecznościowych o aktywności danej osoby. Wobec powyższego każdej osobie przysługuje prawo do nie utworzenia profilu użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z główną siedzibą Google - Googleplex: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Oświadczenie Google o ochronie danych osobowych i szczegółowe informacje w poniższych adresach:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://privacy.google.com/intl/pl/how-ads-work.html?utm_source=google&utm_medium=ad-settings&utm_campaign=inbound-site-link

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” w Twoim urządzeniu. Aby zrealizować to uprawnienie musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja danego serwisu www o to zapyta. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Zobacz więcej na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych

 

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Be Legal Kancelaria Radcy Prawnego Beata Welzel, masz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Organem Nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z niektórych funkcji dostępnych na niniejszej stronie. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych proszę skierować za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej na adres administratora z wyraźnym dopiskiem „Dane osobowe” lub przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail Kancelarii.

 

Osoby trzecie nie mają dostępu do naszych baz danych. Przetwarzanie danych osobowych w Kancelarii zabezpieczone jest szeregiem odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwaga – zastrzeżenie dotyczące naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany niezwłocznie zaktualizowana Polityka Prywatności ukaże się na niniejszej stronie.

Beata Welzel

Radca Prawny

Adwokat Kościelny

Zadzwoń do nas: +48 601597679

Umów się już dziś.

Konsultacje i porady prawne

Prowadzenie spraw sądowych

30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi